ขณะนี้ เซริฟเวอร์ เปิดให้ บริการปกตินะค่ะ Thai-Pixmon MineCraft Pixrlmon เซริฟ แรกในประเทศไทย

ดาวน์โหลด

รายละเอียด ดาวน์โหลด
setupthaipix.exe (ลิ้งตรง) ดาวน์โหลด
setupthaipix.exe (Google Drive) ดาวน์โหลด
Java 7 ดาวน์โหลด
Java 8 ดาวน์โหลด

*อย่าตั้งค่ารหัสผ่านเหมือนเซิฟเวอร์อื่น*

ข่าวประกาศ

 • ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ
 • ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ
 • ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ
 • ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ
 • ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ
 • ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ
 • ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ
 • ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ
 • ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ
 • ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ
 • ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ
 • ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ
-----

เติมเงิน

*กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนทำการเติมเงิน*
**ท่านต้องเคยเข้าเกมครั้งแรกก่อน ถึงจะมีบัญชีเงินภายในเกม**


Flag Counter

  Copyright © 2016 By Thai-Pixmon.COM All Right Reserved · (Webdesign Zeny-design)